ติดต่อเรา

ท่านสามารถ แนะนำ-ติชม หรือ แจ้งปัญหาการใช้งาน เพื่อให้สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้พัฒนาบริการและคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนค่ะ


Security Code: ** กรุณาระบุข้อความให้ตรงกับ Security Code **


สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (Kanchanaburi Rajabhat University Council)
ที่ตั้ง : อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา ชั้น 2
70 หมู่ 4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
0-34-53-4025
Fax : 0-34-53-4025
kru_council@kru.ac.th
Facebook สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี