ผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติจากสภามหาวิทยาลัย

ผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติทั้งหมด >>

  
 • Post

  ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผู้แทนนายกสภามหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้รับรางวัล จากการเข้าร่วมโครงการเครือข่ายระดับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ

  รายละเอียด >>
 • Post

  รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ดร.เศกสิทธิ์ ปักษี ที่ได้รับรางวัลราชภัฏคุณากร ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อท้องถิ่น และสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย

  รายละเอียด >>
 • Post

  รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา

  รายละเอียด >>
 • Post

  รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ เด็กหญิงหงษ์สุดา หงษ์ศรีสวัสดิ์ นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าค่าย 2 ในการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประ

  รายละเอียด >>


slot777 - https://139.162.32.145 - aston777